stamp.png

Statsautoriseret translatør og tolk.Titlen er beskyttet, og translatøren har eneret til at stemple og bekræfte oversættelser.


State-auhorized translator and interpreter. The title is protected, and the translator has exclusive rights to stamp and certify translations.

danish-ball.png
english-ball.png